Digi & Web, Viestintä & PR

Geneerisistä sähköposteista kohti kohdennetumpaa viestintää

Teknologian kehityksestä huolimatta sähköpostimarkkinointi ei kuole. Vielä näin post-GDPR-aikanakin sähköposteja lähetetään yrityksiltä asiakkaille järkyttävän paljon. Mutta miten markkinoinnin automaatio ja Messenger-botit ovat muuttaneet markkinointiviestinnän kenttää ja miten niitä voi hyödyntää?

Geneerisistä sähköposteista kohti kohdennetumpaa viestintää

Pelisäännöt yritysten sähköpostilistan kasvattamiselle muuttuivat GDPR-asetuksen myötä. Jokaisella asiakkaalla on oikeus tietää mitä tietoja hänestä kerätään ja vaatia kerättyjen tietojen poistoa. Suurin tätä tietosuojarumbaa seurannut muutos on ollut se, että yritysten verkkosivuille on alkanut ilmestyä rekisteriselosteita ja evästeiden pop up -ikkunoita kuin sieniä sateella. Kuluttajan tietosuojaa parannettiin, mutta firmojen päättäjät ovat edelleen  vapaata riistaa toisten yritysten kylmäviesteille.

Suurempi ja pitkäaikaisempi trendi markkinoijalle kaikkien GDPR-touhotuksen keskellä on kuitenkin sähköpostiviestien tehokkuuden lasku. Viestien tulva alkaa olla niin suuri, että kuluttajan on mahdotonta pysyä perässä. Tämä johtaa viestien aukaisuprosenttien laskuun eli viestejä luetaan entistä vähemmän. Tällöin myös viestien yritykselle tuottama hyöty laskee.

Geneerinen massaviesti tuhansien ihmisten sähköpostilistalle voi vuosien kuluessa jatkaa tehonsa menettämistä, mikä toivottavasti johtaa myös sähköpostilistojen kaventumiseen ja markkinoijien uskallukseen karsia listoiltaan epäaktiivisia asiakkaita. Mitattavan markkinoinnin aikana tulisi rohkeasti uskaltaa kysyä itseltään: “Miksi sähköpostilistoillani on ihmisiä, jotka eivät avaa lähettämiäni viestejä?”

Miten markkinoija voi sitten astua pois geneeristen massaviestien lähettämisestä ja suunnata kohti kohdennetumpaa viestintää? Ensimmäinen asia on pohtia, mitä halutuilla viesteillä halutaan saavuttaa? Ovatko tavoitteet viestin lukemiskertoja, sivukäyntejä, liidejä vai jotain muuta? Näistä tavoitteista muodostetaan mittareita, jotka tulee ottaa aktiiviseen seurantaan.

Markkinoinnin automaatiolla segmentoit viestisi kohderyhmät helposti

Kun mittarit on onnistuneesti asennettu, voidaan siirtyä punnitsemaan viestinnän kohdentamisen keinoja. Yksi pätevä vaihtoehto on markkinoinnin automaatio, jossa hyödynnetään Active Campaign  -nimistä työkalua.

Active Campaign mahdollistaa erilaisten ns. virtausten luomiseen, jossa valmiiksi luotu kohdennettu viesti lähtee asiakkaalle tämän tekemien esimerkiksi lomakkeella tai testissä tehtyjen valintojen perusteella. Näiden asiakkaan tekemien toimenpiteiden hyödyntäminen viestin muotoilussa auttaa rakentamaan kestävämmän yhteyden asiakkaaseen ja nostaa näin myöhempien hänelle kohdennettujen viestien avausprosentteja.

Markkinoinnin automaatio vaatii työtä ja osaamista. Automaatiota tehdessä tulee miettiä, mitä asiakkaasta halutaan tietää ja miten näitä tietoja voidaan kerätä. Viestin personoiminen nimen ja sähköpostin perusteella ei enää riitä, vaan yksilöimisen tueksi tarvitaan  konkreettisia asiakkaan kiinnostuksen kohteita, jotka liittyvät sinun bisnekseesi. Active Campaignissa lomakkeiden ja pop up -ikkunoiden tekeminen on helppoa ja täytettyjen tietojen perusteella tapahtuvan segmentoinninkin saa automatisoitua.

Henkilökohtaisempaa viestintää Facebook Messenger-boteilla

Vaihtoehtoisen tavan kohdennetun markkinointiviestinnän harjoittamiselle tarjoavat Facebookin Messenger-botit. Messenger-botit ovat viime aikoina yleistyneet myös Suomessa ja niiden tehosta erityisesti avausprosenttien kasvattamisen osalta on vahvaa näyttöä. Botin pystyy esimerkiksi upottamaan suoraan nettisivuille, jolloin sivuilla vieraileva asiakas pystyy aloittamaan keskustelun yrityksen kanssa koska vain.

Jatkuva chat-mahdollisuus ei tarkoita päivystämistä koneen äärellä kellon ympäri, sillä bottiin on markkinoinnin automaatiotyökalujen tavoin mahdollista luoda erilaisia tervehdysviestejä ja automatisoituja viestisarjoja. Tämän lisäksi bottien käyttäjä voi missä tahansa vaiheessa siirtyä itse käymään keskustelua asiakkaan kanssa.

Keskustelun loputtua asiakkaan tiedot tallentuvat Messenger-botille. Voit siis käytännössa kasvattaa listan ihmisistä, jotka ovat keskutelleet kanssasi ja lähettää samanaikaisesti viestin usealle ihmiselle sähköpostin tapaan. Erona sähköpostiketjuihin on vain viestin alusta, jolta viesti lähtee. Massaviestin sijaan asiakas kokee keskustelun avaukseksi hänen itsensä lähettämän viestin Messenger-botille.

Unfairilla hyväksi kokemamme työkalu Messenger-botin luomiseen on Manychat. Manychatissa botin voi luoda Facebook-sivulle ilmaiseksi, jonka lisäksi työkalussa on kattava määrä erilaisia keinoja yhteystietolistan kasvattamiseen. Maksullinen Manychat-versio mahdollistaa avoimien vastausten antamisen.

 

Kirjoittaja

Juuso Koivuniemi on digipilveen sujuvasti sukeltava, kohdennetun verkkomainonnan ja verkon ostopolkujen asiantuntija. Juuso nauttii asiakkaiden bisneksen tukemisesta digitaalisen markkinoinnin keinoin ja kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti. Hän uskoo, että markkinoinnin automaatio vie yritysten markkinoinnin mitattavuuden uudelle tasolle.