Digi & Web

Facebook-mainosten osuvuuspisteytykseen suuri muutos

Jatkossa mainosten toimivuutta arvioidaan suhteessa muihin samaa kohderyhmää tavoitteleviin mainoksiin.

Facebook-mainosten osuvuuspisteytykseen suuri muutos

Facebook muuttaa osuvuusdiagnostiikkaansa ja esittelee kolme uutta mittaria kertomaan mainostajille, kuinka osuvia heidän mainoksensa ovat. Aiemmin käytössä ollut Relevance Score, eli Osuvuuspisteet-mittari poistuu käytöstä, ja kolme uutta mittaria korvaavat sen. Muutos toteutetaan vähitellen huhtikuun aikana.

Uudet mittarit ovat:

  1. Laatu: Facebookin algoritmi vertaa omaa mainostasi suoraan muihin samassa kohderyhmässä kilpaileviin mainoksiin. Laatupisteytykseen vaikuttavat luonnollisesti myös ihmisten reagointi mainoksiin; mainosten katselut, klikkaukset ja piilotukset. Muita tekijöitä ovat mainosten clickbait- ja engagement bait -arviot, eli algoritmi osaa tulkita, mikäli mainoksissa houkutellaan nimenomaan klikkaamaan tai reagoimaan julkaisuun jollain muulla tavalla.
  2. Sitoutumisprosentti: Mainoksesi sitoutuneisuusastetta verrataan muihin samassa kohderyhmässä kilpaileviin mainoksiin.
  3. Konversioprosentti: Mainoksesi odotettua konversioprosenttia verrataan muihin samassa kohderyhmässä toimiviin mainoksiin.

Tämän muutoksen myötä mainostesi laatupisteisiin ja sen kautta myös näkyvyyteen ja klikkihintaan vaikuttavat nyt muut samaa kohdeyleisöä tavoittelevat mainokset ja niiden menestyminen.

Miten osuvuuspisteiden muutos toteutetaan?

Muutos tulee vähitellen julki, joten muutoksen näkyminen tulee vaihtelemaan alueittain. Käytännössä edellä mainitut kolme mittaria korvaavat osuvuuspisteet. Mittarit saat näkyviin muokkaamalla sarakkeita mainostyökalussa. Jokaiselle mittarille tulee oma pistemääränsä, jonka avulla voit arvioida mainostesi tehokkuutta.

Kustomoidussa taulukossa uudet osuvuusmittarit pitää lisätä manuaalisesti Performance-taulukossa uudet luvut näkyvät automaattisesti, mutta kustomoiduissa raportointinäkymissä uudet mittarit on lisättävä manuaalisesti palstoja muokkaamalla. Kuvassa palstamuokkaustila, jossa uudet mittarit eivät ole kuitenkaan vielä näkyvissä.

Mitä osuvuuspisteiden muutos tarkoittaa mainostajalle?

Facebookin mukaan osuvuusmittareiden muutokset eivät vaikuta mainoshuutokauppaan, eli itse mainostilasta kilpailu ei tulisi uudistusten myötä muuttumaan. Toisaalta samalla Facebook kertoo haluavansa näyttää mainoksia, joiden osuvuuspisteet ovat korkealla.

Osuvuuspisteiden muutos vaikuttaisi silti olevan yksi askel siihen, että mainosten klikkihinnat tulevat nousemaan ja huonot osuvuuspisteet saavat mainokset näkyvät harvemmin ja kalliimmalla.

Osuvuuspiste-mittari oli aiemmin hieman utuinen kokonaisuus, johon oli ehkä hankala saada otetta. Mainoksella saattoi olla huomattavasti parempi konversioprosentti kuin toisella mainoksella, mutta silti osuvuuspisteet saattoivat keikahtaa päinvastaisesti. Mainosten osuvuuden arvioinnin uudistus vaikuttaakin erinomaiselta ja on jälleen yksi loikka kohti Google Adsin tapaa mitata mainontaa aiemmin julkistetun budjettimuutoksen lisäksi.

Suurin muutos osuvuusdiagnostiikan muutoksessa onkin, että mainostajat tulevat uudistuksen jälkeen kilpailemaan mainostilasta samassa kohderyhmässä. Aiemmin osuvuuspisteet olivat Facebookin tapa ilmaista oma näkemyksensä mainoksen toimivuudesta kohderyhmässäsi. Kohderyhmään toimivien mainosten teko on täten entistäkin tärkeämpää kilpailussa rajallisesta mainostilasta.

Mainostajan työ helpottuu, kun kaksi suurinta mainostyökalua, Google ja Facebook, arvioivat mainoksia samansuuntaisten periaatteiden mukaisesti. Se, parantaako tämä muutos ihmisten käyttökokemusta Facebookissa, jää nähtäväksi.

 

Lisätietoa: https://www.facebook.com/business/help/403110480493160

 

Kirjoittaja

Juuso Koivuniemi on digipilveen sujuvasti sukeltava, kohdennetun verkkomainonnan ja verkon ostopolkujen asiantuntija. Juuso nauttii asiakkaiden bisneksen tukemisesta digitaalisen markkinoinnin keinoin ja kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti. Hän uskoo, että markkinoinnin automaatio vie yritysten markkinoinnin mitattavuuden uudelle tasolle.