Case, Viestintä & PR

Polar Partners tuo koulutusvientiin uuden aikakauden

Strategisen ydinviestin kirkastaminen ja medianäkyvyys ovat tuoneet yritykselle paitsi uusia partnereita ja asiakaskontakteja, myös tuoretta näkökulmaa tekemiseen.

Polar Partners tuo koulutusvientiin uuden aikakauden

Suomen ensimmäinen kokonaisvaltainen koulutusviennin yritys Polar Partners sai Unfairilta tukea ja lentävän lähdön alkutaipaleelleen.

– Ensimmäinen ajatus yhteistyön alkaessa oli helpotus siitä, ettei tarvitse tehdä kaikkea itse. Yrityksemme periaatteena on ulkoistaa kaikki, mikä ei ole omaa ydinosaamista, Polar Partnersin toimitusjohtaja Maria Haapaniemi kertoo.

Polar Partners on ensimmäinen suomalainen koulutusviennin myynti- ja markkinointiyhtiö, joka vie koulutusta kokonaisvaltaisesti maailmalle. Tammikuussa 2017 perustettu yritys on validoinut tiukan seulan läpi Suomen johtavat opetusalan toimijat ja organisaatiot, joiden palveluita se tarjoaa ulkomaille avaimet käteen -periaatteella.

– Halusimme lähteä siitä, että asiakkaan ei tarvitse lähteä Suomeen etsimään erilaisia palveluntarjoajia. Meiltä asiakas saa yhdellä yhteydenotolla kaiken kouluunsa tarvitsemansa, Haapaniemi kertoo.

Polar Partners tarjoaa ulkomaille esimerkiksi opettajakoulutusta, koulun johdon koulutusta, fyysisiä ja digitaalisia oppimisympäristöjä sekä opetus- ja kurssisisältöjä. Haapaniemi ja kaksi muuta perustajaa totesivat heti alkuun, että uudenlaisen yrityksen markkinointipuolelle tarvitaan asiantuntemusta ja apua. Tällöin mukaan hyppäsi Unfair.

– Unfairin järjestämässä workshopissa hiottiin Polar Partnersin ydinviestiä ja pohdittiin, mikä yrityksemme asiakkaita yhdistää. Tarun ja Johannan esittämien kysymysten avulla jouduimme sanallistamaan viestimme ymmärrettävään muotoon.

Tuloksellista tiedottamista ja tyylikkäitä myyntimateriaaleja

Maaliskuussa Polar Partners lanseerattiin Unfairin johdolla näkyvästi mediassa. Unfair vastasi uutisoinnista ja mediakontakteista sekä opasti Haapaniemeä ja kumppaneita median yhteydenottoja varten.

– Johtavat talouslehdet, kuten Tekniikka&Talous, Kauppalehti, Talouselämä ja Aamulehti, kirjoittivat meistä. Unfairin avulla Polar Partners pääsi kerralla suuremman yleisön tietoisuuteen. Mediajulkisuuden kautta tavoitimme kerralla huomattavan määrän potentiaalisia partnereita ja tärkeitä päättäjiä, Haapaniemi kehuu.

Unfair on ollut myös vastuussa Polar Partnersin myyntimateriaaleista, jotka olivat yrityksen tukena muun muassa kahden viikon myyntimatkalla Intiaan.

– Koimme, että markkinointiviestin kiteyttäminen ja visuaalinen puoli on hyvä jättää ihmisille, jotka tekevät sitä työkseen. Unfairilla on taito tehdä hyvännäköisiä ja asiakkaan tyyliin sopivia tuotteita.

”Emme ole mikään vuosisadan helpoin case”

Polar Partnersin kolmen hengen tiimi on tiivis, ja näkemykset asioihin ovat monesti yhteneväiset.

– Se, että joku ulkopuolinen kysyy kysymyksiä ja antaa näkökulmaa, on ollut todella tärkeää. Unfairin avulla olemme pohtineet asioita, joita emme olisi keskenämme tajunneet miettiä.

Seuraavaksi Polar Partnersilla keskitytään tuotteistamiseen ja myyntiprosessin digitalisoimiseen. Unfairin kanssa tarkoituksena on uudistaa nettisivuja ja suunnitella asiakkaalle helpompi ostopolku.

– Meillä on yli 200 tuotetta, joiden kanssa täytyy miettiä, miten ne laitetaan nettisivuille. Nauroimmekin, että emme varmaan ole mikään vuosisadan helpoin case laittaa pakettiin. Unfairilta löytyy kuitenkin tarvittavaa ammattitaitoa ja heidän kanssaan on ollut tosi mukava tehdä töitä, Haapaniemi tiivistää.


Kaipaatko apua uutisointiin, ydinviestin kirkastamiseen tai myyntimateriaalien tekoon? Ota yhteyttä Unfairin talliin, ja katsotaan yhdessä teille sopiva ratkaisu!


THE NEW ERA OF EDUCATION EXPORT – UNFAIR HELPED POLAR PARTNERS TO GAIN WIDE PUBLICITY

Finland’s first comprehensive education export company Polar Partners got support and a flying start for its first steps from Unfair. By clarifying the strategical core message and gaining visibility in media, Polar Partners has gotten new partners and customer leads. Collaboration with Unfair has also given new perspective for the company.

– The first feeling in the beginning of collaboration was relief that we don’t have to do everything by ourselves. Our company´s principle is to outsource everything that is not our core expertise, says Maria Haapaniemi, the CEO of Polar Partners.

Polar Partners is the first Finnish sales and marketing company exporting education in a comprehensive way. The company was founded in January 2017 and has strictly validated the leading Finnish education operators and organizations whose turnkey services it offers worldwide.

– Our vision is that customer doesn´t need to come to Finland and look for different operators. From us the customer gets everything to his or her school just by one contact, Haapaniemi tells.

Polar Partners offers for example teacher and school board education, both physical and digital learning environments and education and course contents worldwide. Haapaniemi and two other founders stated from the start that the new kind of company needs expertise and help for their marketing. At that time Unfair came along.

– Unfair organized a workshop where Polar Partners’ core message was specified and helped us to find what our customers have in common. Taru’s and Johanna’s questions helped us to write down our message in an understandable way.

Effective PR and elegant selling materials

In March Polar Partners was noticeably launched in media by Unfair. Unfair was responsible for reporting and media contacts and prepared Haapaniemi and partners to talk to the press.

– The leading Finnish economy newspapers and magazines, such as Tekniikka&Talous, Kauppalehti, Talouselämä and Aamulehti wrote about us. With the help of Unfair, Polar Partners gained wide publicity and a large number of potential partners and important decision-makers, Haapaniemi praises.

Unfair has also been responsible for Polar Partners’ sales materials, which have supported the company for example on their two-week travel to India.

– We felt that it’s important to visualize our marketing message and wanted to leave this to professional hands. Unfair has the ability to create great-looking materials that match to customer’s style.

”We're not the easiest case of the century”

Polar Partners consists of a close-knit team of three persons who consider things in a converging way.

– This is why it’s really important that somebody from the outside asks questions and gives us different kind of perspective. Unfair has helped us to consider things that we wouldn’t otherwise have thought by ourselves.

The next step Polar Partners is going to take is to focus on productization and digitalization of the sales process. With the help of Unfair the Polar Partners website is going to be renewed and an easier purchasing path is being planned.

– We have to figure out how the over 200 products are organized to the website. We laughed that we’re not probably the easiest case of the century to wrap up. Luckily Unfair has the required expertise for the job and it has been a real pleasure to work with them, Haapaniemi sums up.

Kirjoittaja

Valoisa viestinnän osaaja, joka vie asioita eteenpäin ja etsii loppuun asti ratkaisuja. Handlaa ison kuvan mutta viilaa vikkelästi pilkkua. Innostunut uuden ajan johtamisesta ja kynäillyt siitä myös gradunsa.